News & Events

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-15 - only in Swedish

Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under det fjärde kvartalet till 1 833 tkr vilket var 48% högre än motsvarande kvartal 2015. Tillväxten i försäljningen av antalet tester är 37% jämfört med det fjärde kvartalet föregående år. Bolaget har förstärkt sitt försäljningsnätverk med nya Distributörer i UK, Tyskland, Italien, Litauen och Thailand. Cancerstudien fortsätter med viss försening. Del ett skall sammanställas under februari 2017 och del två skall starta så snart sammanställningen av Del ett är klar. Avtal med Vettris, en starkt satsande grupp av veterinärkliniker, blev klart under det fjärde kvartalet. Pre-lanseringen av LifeAssays® nya test för SAA hos katt har genererat ett stort intresse. Projektet med den kvantitativa engångstesten går enligt plan och kommer under våren 2017 att tillföras extra resurser för att säkerställa att en prototyp är klar under det tredje kvartalet 2017.

VD har ordet

LifeAssays® fjärde kvartal har visat på en fortsatt uppåtgående trend i försäljningen. Vi har inte bara ökat försäljningen i kronor genom direktförsäljning i Norden, utan vi har konstant under kvartalen 2016 ökat försäljningen av antalet tester. Vi ökar alltså vår marknadsandel.

Norden är som tidigare den marknad som är viktigast för Bolaget vad gäller intäkter medan Asien och nya marknader i Europa förväntas balansera Bolagets försäljning under 2017. Vi har slutit avtal med en ny distributör i Storbritannien, ett land där medvetenheten kring akutfasproteiner i diagnostiken av husdjur stadigt ökat. Tyskland, där både Evidensia och AniCura vilka vi har avtal med i Norden är aktiva, är en marknad som vi ser kommer att vara betydelsefull de närmaste åren. Vi inledde samarbete med en tysk distributör under det fjärde kvartalet och avser knyta fler partners till oss under 2017 för att effektivare kunna täcka denna stora marknad.

I länder som Italien, Thailand, Litauen där vi också skrivit avtal med nya distributörer under 2016 vet vi att en utbildning av marknaden kommer att krävas, men att potentialen i antalet hundar och veterinärkliniker gör marknaderna intressanta nog att etablera oss i.

Bolaget beslöt i december att se över vår situation i USA för att öka vår närvaro på denna, världens största marknad för veterinärdiagnostik. Jag hoppas kunna återkomma med nyheter kring detta under det första kvartalet, 2017.

2016 var också ett år då vi såg en förändring i marknaden. Från att det har varit LifeAssays® som sökt upp potentiella distributörer samt en marknad där de flesta distributörer vi träffat på haft sin egentliga bas i distribution av produkter till den humanmedicinska marknaden, är det nu allt fler kompetenta veterinärmedicinska företag som söker upp oss.

Att utmana och utveckla den produktportfölj vi har är viktigt för Bolagets framtid. Vi har under 2016 spenderat avsevärda resurser, vilket kan ses i den rapporterade totalkostnaden för koncernen, på utvecklingen av vår kvantitativa engångstest. Bolagets ledning och styrelse är övertygade om att denna nya plattform representerar ett ”tekniksprång” vilket öppnar upp för testande inom marknadssegment där vi för tillfället inte är närvarande. De framgångar projektet haft så här långt har gjort att styrelsen tillfört extra resurser för att öka takten i projektet. LifeAssays® kvantitativa engångstest kommer inte bara att vara unikt inom veterinärdiagnostik utan även ge Bolaget möjligheten att generera intäkter från licenser till bolag aktiva inom humanmedicin. 

Utvecklingsavdelningen har även tagit fram en test för ett akutfasprotein (SAA) i katt. Vi pre-lanserade detta i december och har fått fantastisk återkoppling från marknaden. Lanseringen är planerad till månadsskiftet mars/april 2017.

Cancerstudien, som initialt förväntades vara färdig i slutet av 2016 har blivit försenad. Vi är i konstant kontakt med gruppen i Australien och den senaste information vi fått är att det första steget av studien skall sammanställas under februari och nästa steg starta kort därefter. Självklart kan vi inte offentliggöra några resultat från studien innan den publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Sammanställningen av data ligger utom bolagets kontroll och vi kan därför inte ge någon information om när resultaten från studien kommer vara tillgängliga.

2016 års fjärde kvartal, likaväl som de tre tidigare, har visat på en ökad försäljning. Vi tar konstant marknadsandelar i de länder vi är aktiva i. Den höga graden av återköp från våra existerande kunder ser vi som ett tecken på att våra produkter fungerar och levererar kliniskt viktig information.

Bolaget har signifikant ökat försäljningen 2016 jämfört med 2015 och vi känner stor tillförsikt inför det kommande året. Med nya distributörer, Asien som fortfarande växer, ny test för katt och möjlig prototyp på den kvantitative engångstesten efter sommaren 2017, kommer Bolaget att fortsatt dra nytta av det momentum vi upplevt under 2016.

15 februari 2016

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 411 News

Upcoming events

22apr

Vetadagarna 2018

20-22 april 2018 Norrköping

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.