News & Events

Emission till StGrand Asset management avbruten

2017-09-06 - only in Swedish

Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att den riktade emissionen som tecknades av StGrand Asset management i mars och som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 9 mars inte kommer att genomföras men att arbetet med det gemensamt ägda bolaget i Kina fortsätter enligt plan. Emissionen hade ökat antal aktier i Bolaget med 165 634 323 och tillfört 6 459 739 Kr i likvida medel.

StGrand och LifeAssays® AB arbetar tillsammans med att bygga ett bolag i Kina för att bättre ta tillvaro de affärsmöjligheter vi båda ser inom veterinärmedicin, men även för att utveckla marknaden inom humanmedicin för vår unika kvantitative engångstest, på den snabbt växande kinesiska marknaden. Det är beklagligt att händelser utom deras kontroll hindrar StGrand att fullfölja sin investering i LifeAssays® AB men samtidigt glädjande att de så starkt tror på vårt gemensamma bolag i Kina”, säger Anders Norling, styrelsens ordförande i LifeAssays® AB

Thank you for good discussion in China. Unfortunately we cannot carry through the investment in LifeAssays AB as planed due to capital outflow restrain policy. We have done all we can in recent months in trying to transfer funds aboard but we did not succeed. We need therefore to abort the part of the agreement regarding investment in LifeAssays AB. However we still believe that LifeAssays projects will have great potential in China. The Joint Venture in China will continue as planned”, säger Li Yugou, CEO i Beijing StGrand Asset Management 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2017-08-18 - only in Swedish

Kvartalsrapport för det andra kvartalet 2017

Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under det andra kvartalet till 1 778 tkr vilket var 11% högre än årets första kvartal. Under andra kvartalet har bildandet av vårt bolag i Kina, samägt med St. Grand, gått framåt enligt plan. Vi har sett ut lokaler i Qingdao, företagets namna är bestämt till Qingdao Lai Fu Ai Sheng Medical Technology Ltd. Bolaget beräknas vara igång under Q3. Instrumentförsäljningen till Kina fortsätter vara stark. 50 system levererades i slutet av det andra kvartalet och flertalet av dessa system finns redan ute hos kunder. Försäljningen av vår nya katt test har utvecklats mycket positivt, där framför allt den nordiska marknaden bidragit till att försäljningen av katt tester i kronor är 66% högre än under det första kvartalet. En test för akutfasproteinet Serum Amyloid A (SAA) hos häst utvecklades under det andra kvartalet fram till validering. Externa utvärderingar görs i Tyskland under juli och augusti. En mycket fokuserad satsning på Tyskland genomfördes under slutet av det andra kvartalet med avsikt att förstärka säljkanalerna. Försäljningsstart beräknas komma igång efter semesterperioden. De extra resurser vi kunnat sätta till i USA med hjälp av pengar från Tillväxtverket i Skåne, har bl.a. gjort att vi kunnat delta i utställning i eget namn, kontrakterat en representant och ”independent reps” samt påskyndat diskussioner med ett antal potentiella distributörer. Projektet med vår unika engångstest håller tidplanen. Under andra kvartalet har projektet dessutom gjort stora framsteg med en integrerad provtagningsenhet för att möjliggöra enklare och mer precis provtagning och därmed ökad användarvänlighet och precision i resultaten.

2017-04-27 - only in Swedish

Årsstämma 2017-04-27 - presentation

More News
Loading ...
10 / 385 News

Upcoming events

25sep

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) + Fecava Euro Congress

LifeAssays exhibits at the  WSAVA + Fecava Euro Congress

Bella Center Copenhagen

Click for more info

09nov

New York Vet

New York Vet

November 9-10

Javits Center, New York City

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.