News & Events

Kvartalsrapport för det första kvartalet 2017

2017-04-27 - only in Swedish

  • Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under det första kvartalet till 1 586 tkr vilket var 11% lägre än motsvarande kvartal 2016.
  • Försäljningen av antalet tester var i nivå med det första kvartalet föregående år.
  • Rörelseomkostnaderna under det första kvartalet var marginellt högre än under det första kvartalet föregående år, främst hänförligt till att vi nu är en extra resurs inom produktutvecklingen.  
  • Avtal med kinesiska investerare om samägt dotterbolag i Kina och investering i LifeAssays®.
  • Utveckling av den nya katt SAA testen avslutades och produktionsanpassning genomfördes.
  • Distributören i Italien har sålt sina första 10 instrument/reagenspaket.
  • Tillväxtverket gav LifeAssays en affärsutvecklingscheck på 250 000 kr för USA fokusering.
  • Ny distributör i Spanien, Lamassu diagnostics, som beställt en första batch Equine haptoglobin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 411 News

Upcoming events

22apr

Vetadagarna 2018

20-22 april 2018 Norrköping

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.