News & Events

LifeAssays® distributör i Kina lägger ny order på 50 instrument

2017-03-29 - only in Swedish

LifeAssays® kinesiske distributör har lagt en order på 50 instrument för levereras under Q2, 2017.

”Marknaden för veterinärmedicin i Kina växer generellt och vår Distributörs fokusområde Beijing och Shanghai är inget undantag. De instrument som finns i Kina idag konsumerar mer och mer tester och intresset för den kommande SAA testen för katt är stort. Vi annonserade nyligen att LifeAssays® tillsammans med en kinesisk investerare skall sätta upp ett dotterbolag för att ge förutsättningar för en ytterligare expansion. Dagens order gör att vi känner att tidpunkten för denna satsning är väl vald ”, säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 411 News

Upcoming events

22apr

Vetadagarna 2018

20-22 april 2018 Norrköping

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.