News & Events

LifeAssays® har nu lanserat sin nya test för akutfasprotein hos katt

2017-04-04 - only in Swedish

LifeAssays® nordiska lansering av en SAA för katt skedde under VeTA dagarna i Malmö helgen 1 och 2 april.  Lanseringen internationellt blir under BSAVA i Birmingham den 6 till 9 april.

”Intresset för vårt nya test för inflammation hos katt är som meddelats tidigare stort. Under den gångna helgen visade vi upp produkten för de nordiska kunderna under VeTA dagarna i Malmö, och vi kan konstatera att intresset håller i sig. Den kommande helgen visar vi SAA i Birmingham under BSAVA. De sista stegen i den interna valideringen görs i dagarna och vi ämnar börja leveransen till kunder inom och utom Norden, i huvudsak då till Kina och Korea, efter Påsk.”, säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2017-04-27 - only in Swedish

Årsstämma 2017-04-27 - presentation

More News
Loading ...
10 / 380 News

Upcoming events

21jul

AVMA Convension Indianapolis July 21-25


INDIANA CONVENTION CENTER

JULY 21-25, 2017

Indianapolis 

For more info

24jul

Vpat Thailand

Goodlife Thailand exibits at the Vpat Veterinary congress

Muang Thong Thani, Bangkok.

Click for more info

25sep

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) + Fecava Euro Congress

LifeAssays exhibits at the  WSAVA + Fecava Euro Congress

Bella Center Copenhagen

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.