News & Events

LifeAssays® har nu lanserat sin nya test för akutfasprotein hos katt

2017-04-04 - only in Swedish

LifeAssays® nordiska lansering av en SAA för katt skedde under VeTA dagarna i Malmö helgen 1 och 2 april.  Lanseringen internationellt blir under BSAVA i Birmingham den 6 till 9 april.

”Intresset för vårt nya test för inflammation hos katt är som meddelats tidigare stort. Under den gångna helgen visade vi upp produkten för de nordiska kunderna under VeTA dagarna i Malmö, och vi kan konstatera att intresset håller i sig. Den kommande helgen visar vi SAA i Birmingham under BSAVA. De sista stegen i den interna valideringen görs i dagarna och vi ämnar börja leveransen till kunder inom och utom Norden, i huvudsak då till Kina och Korea, efter Påsk.”, säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 392 News

Upcoming events

09nov

New York Veterinary conference

New York Vet

November 9-10

Javits Center, New York City

Click for more info

17nov

Saddle Up

AAEP annual Convention

November 17-21

Henry B. Gonzalez Convention Center, San Antonio, USA

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.