News & Events

Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017

2017-05-10 - only in Swedish

Extra bolagsstämman i LifeAssays AB (publ) beslutade den 17 mars 2016 om unitemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare varvid tecknades 965 941 004 nya B-aktier. De som tecknade 1 unit i emissionen erhöll 1 teckningsoption av serie 2016/2017 vederlagsfritt. Det totala antalet teckningsoptioner uppgick till 482 970 502 st.

Teckningskursen baserat på 70% av genomsnittskursen under 20 handelsdagar med start den dag då bolagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2016 offentliggjordes uppgick till 0,03 kr.

Totalt tecknades 439 393 937 nya B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 och bolaget tillförs därmed totalt 13 181 818,11 kronor. Aktiekapitalet kommer att öka med 8 787 878,74 kronor från 33 126 864,68 kronor till 41 914 743,42 kronor. Antalet aktier har ökats med 439 393 937 B-aktier från 1 656 343 234 B-aktier till 2 095 737 171 B-aktier.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2017-08-18 - only in Swedish

Kvartalsrapport för det andra kvartalet 2017

Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under det andra kvartalet till 1 778 tkr vilket var 11% högre än årets första kvartal. Under andra kvartalet har bildandet av vårt bolag i Kina, samägt med St. Grand, gått framåt enligt plan. Vi har sett ut lokaler i Qingdao, företagets namna är bestämt till Qingdao Lai Fu Ai Sheng Medical Technology Ltd. Bolaget beräknas vara igång under Q3. Instrumentförsäljningen till Kina fortsätter vara stark. 50 system levererades i slutet av det andra kvartalet och flertalet av dessa system finns redan ute hos kunder. Försäljningen av vår nya katt test har utvecklats mycket positivt, där framför allt den nordiska marknaden bidragit till att försäljningen av katt tester i kronor är 66% högre än under det första kvartalet. En test för akutfasproteinet Serum Amyloid A (SAA) hos häst utvecklades under det andra kvartalet fram till validering. Externa utvärderingar görs i Tyskland under juli och augusti. En mycket fokuserad satsning på Tyskland genomfördes under slutet av det andra kvartalet med avsikt att förstärka säljkanalerna. Försäljningsstart beräknas komma igång efter semesterperioden. De extra resurser vi kunnat sätta till i USA med hjälp av pengar från Tillväxtverket i Skåne, har bl.a. gjort att vi kunnat delta i utställning i eget namn, kontrakterat en representant och ”independent reps” samt påskyndat diskussioner med ett antal potentiella distributörer. Projektet med vår unika engångstest håller tidplanen. Under andra kvartalet har projektet dessutom gjort stora framsteg med en integrerad provtagningsenhet för att möjliggöra enklare och mer precis provtagning och därmed ökad användarvänlighet och precision i resultaten.

More News
Loading ...
10 / 388 News

Upcoming events

09nov

New York Vet

New York Vet

November 9-10

Javits Center, New York City

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.