News & Events

Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017

2017-05-10 - only in Swedish

Extra bolagsstämman i LifeAssays AB (publ) beslutade den 17 mars 2016 om unitemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare varvid tecknades 965 941 004 nya B-aktier. De som tecknade 1 unit i emissionen erhöll 1 teckningsoption av serie 2016/2017 vederlagsfritt. Det totala antalet teckningsoptioner uppgick till 482 970 502 st.

Teckningskursen baserat på 70% av genomsnittskursen under 20 handelsdagar med start den dag då bolagets kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2016 offentliggjordes uppgick till 0,03 kr.

Totalt tecknades 439 393 937 nya B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 och bolaget tillförs därmed totalt 13 181 818,11 kronor. Aktiekapitalet kommer att öka med 8 787 878,74 kronor från 33 126 864,68 kronor till 41 914 743,42 kronor. Antalet aktier har ökats med 439 393 937 B-aktier från 1 656 343 234 B-aktier till 2 095 737 171 B-aktier.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 406 News

Upcoming events

09feb

Nordic Equine Veterinary Conference

Visit Us at:

NEVC, Scandic Flesland hotel,  Bergen, Norway

February 9th - 11th 2018. 

Click for more info

22apr

Vetadagarna 2018

20-22 april 2018 Norrköping

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.