Investor Relations

Financial calendar

29nov
29 nov

Delårsrapport Q3 2019

2019-11-29

feb 2020

Bokslutskommuniké 2019

February 2020

may 2020

Delårsrapport Q1 2020

May 2020

may 2020

Årsstämma 2020

May 2020