Presentation

LifeAssays in the Media

Lifeassays at Aktiespararnas in Malmö with Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays (in swedish - 2016-05-24) 

 

 

Presentation NGM live with Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays (in swedish - 2016-03-15) 

 

 

Other presentations

LifeAssays® extra bolagsstämma den 17 mars 2016 [PDF]

LifeAssays® bolagsstämma den 13 maj 2015 [PDF]

Stora Aktiedagen i Göteborg November 2013 - Video

LifeAssays® bolagsstämma den 28 juni 2013 [PDF]

Aktieägarträff den 6 september 2012 [PDF]

Kapitalmarknadsdag - Summit konferens hitechbuildning 8 may
Video - PDF (in swedish)

A short video about LifeAssays 2011 - Video