Reports & results 2013

Corporate reports

Nyemission Nov 2013 - Särskild Anmälningssedel B
2013-11-25

Protokoll
2013-11-13

Röstlängd (Bilaga 1)
2013-11-13

Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagsordningen (Bilaga 2)
2013-11-13

Bolagsordning
2013-11-13

Styrelsens förslag till beslut om Unitemission. (Bilaga 3)
2013-11-13

Villkor för teckningsoptioner B1 2013/2014
2013-11-13

Villkor för teckningsoptioner B2 2013/2014
2013-11-13

Bolagsordning
2013-10-23

Styrelsens redogörelse
2013-10-23

Revisorns yttrande
2013-10-23

Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om unitemission.
2013-10-23

Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagsordningen.
2013-10-23

Villkor för teckningsoptioner B1 2013/2014 LifeAssays AB
2013-10-23

Villkor för teckningsoptioner B2 2013/2014 LifeAssays AB
2013-10-23

Fullmaktsformulär
2013-10-23

Kallelse till extra bolagsstämma
2013-10-15

Bolagsstämma protokoll
2013-06-28

pkt 7 - Villkor för teckningsoptioner 2013-2015
2013-06-27

Revisorns yttrande - Juni 2013
2013-06-07

Styrelsens redogörelse - Juni 2013
2013-06-07

Kallelse till extra bolagsstämma 28 juni 2013
2013-06-05

pkt 7 - Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013-2015
2013-06-05

pkt7 - Årsredovisning 2012
2013-06-05

Fullmakt till extra bolagsstämma 28 juni 2013
2013-06-05

Bolagsstämma protokoll
2013-04-16

Kallelse till årsstämma
2013-03-26

Protokoll från valberedning
2013-03-26

Punkt 14 - Styrelsens förslag
2013-03-26

Punkt 15 - Styrelsens förslag
2013-03-26

Revisorns yttrande 2012
2013-03-26

Årsredovsining 2012
2013-03-26

Nyemission 2013 - Särskild Anmälningssedel A
2013-03-07

Nyemission 2013 - Särskild Anmälningssedel B
2013-03-07

Nyemission 2013 - Prospekt
2013-02-26

Bolagsordning
2013-02-01

Fullmaktsformulär
2013-02-01

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
2013-02-01

Förslag till beslut om företrädesemission
2013-02-01

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
2013-02-01

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
2013-02-01

Optionsvillkor 2013-2015
2013-02-01

Yttrande över styrelsens redogorelse
2013-02-01

Styrelsens redogörelse
2013-02-01

Kallelse till extra bolagsstämma
2013-02-01

 

May be you need some more information? Don't hesitate to contact us, we will be more than happy to help you.