General meeting – 2018

General Meeting 2018

Extrastämma 2018-10-04

Årstämman 2018-06-26

Extrastämma 2018-05-04

 

Extrastämma 2018-03-07

Protokoll extra bolagsstämma 2018-03-07

Styrelsens förslag till beslut om likvidation

Fullmakt

Kallelse till extrastämma 2018-03-07

Styrelsens redogörelse ABL 25:4

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse