Investor Relations

Financial calendar

17aug
17 aug

Delårsrapport Q2 2018

2018-08-17

26oct
26 oct

Delårsrapport Q3 2018

2018-10-26

08feb
08 feb

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-08

03may
03 may

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-03

23may
23 may

Årsstämma 2019

2019-05-23

 

Investor announcements

2016-11-25
Kvartalsrapport Q3 2016 / Quartely Report Q3 2016

2016-04-19
Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) > Tillägg 2016-04-19

2016-04-19
Bolagsstämma maj 2016
> Protokoll och fullmakt för bolagsstämman

2016-04-07
Årsredovisningar för dotterföretaget Magnasense
201320142015

2016-03-29
Website: Inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) mars–april 2016

2016-03-23
Informationsbroschyr: Inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) mars–april 2016
Prospekt: Inbjudan till teckning av Units i LifeAssays AB (publ) mars–april 2016
Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter
Särkild anmälningssedel

2016-02-25
Redogörelser, yttranden samt. styrelsens fullständiga förslag till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2016
> Redogörelser enligt 12 kap 7§, 13 kap 6§ och 14 kap 8§
Revisorns yttrande enligt 20 kap 14§
Revisorns yttrande enligt 12 kap 7§, 13 kap 6§ och 14 kap 8§
Villkor for teckningsoptioner  2016/2017 Bilaga
Ny föreslagen bolagsordning Bilaga - pkt 8
Forslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (pkt 7)
Forslag till beslut om foretradesemission av units (pkt 9)
Förslag till beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet i samband härmed (pkt 10)
Forslag till beslut om bolags ordningsändring (pkt 8)

2015-02-16
> Kallelse till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2016.
> Bifogat fullmaktsformulär

2015-04-22
Offentliggörande av årsredovisningen för 2014 och andra handlingar inför årsstämman i LifeAssays AB (publ).

2015-04-13
Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB
13 maj 2015

2014-10-13
Delårsrapport
1 januari - 30 september 2014

2014-07-11
Halvårsrapport
1 januari till 30 juni 2014.

2014-05-19
Anmälningssedel för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2013/2014 (TO B1)

2014-04-09
Kvartalsrapport
1 januari – 31 mars 2014

2014-03-19
Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2013


Get more real time information about LifeAssays on:

ngm

 

May be you need some more information? Don't hesitate to contact us, we will be more than happy to help you.