Investor Relations

Financial calendar

27apr
27 apr

Delårsrapport Q1 2018

2018-04-27

may 2018

Årsredovisning 2017

May 2018

jun 2018

Årsstämma 2018

June 2018

aug 2018

Halvårsrapport 2018

August 2018

oct 2018

Delårsrapport Q3 2018

October 2018

feb 2019

Bokslutskommuniké 2018

February 2019