Investor Relations

LifeAssays AB (publ.) tar upp lån på sammanlagt 5 000 000 kr för att förstärka sin likvid

2018-11-26 - only in Swedish

Styrelsen i LifeAssays® AB (publ.) har beslutat att ta upp ett lån på 5 000 000 kr för att förstärka bolagets likviditet och öka de kommersiella aktiviteterna i projektet med engångstesten. Existerande ägare lånar ut 1 800 000 kr och professionella investerare, ej närstående eller betydande aktieägare i bolaget, 3 200 000 kr. 

”Det är väldigt inspirerande att nya ägare är intresserade av att på detta sätt komma in i Bolaget. Att man väljer att göra det till en förutbestämd kurs som överstiger den kurs vi har idag, visar på verklig tilltro till vårt Bolag. Lovande resultat i det arbete som gjorts med den unika engångstesten gör att vi vill påbörja diskussioner med potentiella Partners inom patientnära diagnostik. Återkopplingen från möten genomförda på Medica nyligen förstärker bilden av att det vi idag kan visa upp är av stort intresse. Förstärkningen av likviditeten kommer att användas till att fullfölja existerande kontakter och söka nya Partners för vår engångstest och en fortsatt expansion i USA”, säger Anders Norling styrelsens ordförande i LifeAssays

För lånet på 3 200 000 kr har styrelsen kommit överens med Långivarna om möjligheten att kvitta hela eller delar av lånet mot aktier till ett förutbestämt pris av 3,50 kr/aktie. Aktierna ges ut under det bemyndigande Styrelsen har sedan Bolagsstämman i juni 2018.

Båda Lånen upptas till marknadsmässiga villkor.

I samband med en sådan emissionen ökar antalet aktier i bolaget från 9 223 759 st med maximalt 914 286 st B-aktier till maximalt 10 138 045 st. Samtidigt ökar aktiekapitalet med maximalt 2 138 972 kr. Utspädningseffekten blir maximalt ca 9,9% % för befintliga aktieägare. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Financial calendar

29may
29 may

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-29

25jun
25 jun

Årsstämma 2019

2019-06-25

28jun
28 jun

Extrastämma 2019-06-28

2019-06-28