Investor Relations

LifeAssays AB tydliggör att värdet av innehavet i AegirBio AB uppgår till cirka 76 MSEK

2020-09-01 - only in Swedish

I samråd med bolagets revisor och efter diskussion med NGM har LifeAssays AB beslutat att tydliggöra det värde Bolagets aktier i Aegirbio har. I LifeAssays räkenskaper redovisas innehavet i AegirBio enligt kapitalandelsmetoden, vilket är den metod som används enligt IFRS, så länger det inte rör sig om en ren investering.

Värdet av innehavet tas nu upp som finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen till 425 KSEK vilket försvaras av denna redovisningsprincip. Det marknadsmässiga värdet av LifeAssays 3 125 000 aktier i Aegirbio är enligt dagens börsvärde cirka 76 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Financial calendar