Investor Relations

LifeAssays - förändring i bolagets styrelse

2019-04-11 - only in Swedish

Styrelseledamoten Johan Wulff, invald på årsstämman 2018, har på egen begäran avsagt sig sin plats i LifeAssays styrelse.

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Financial calendar

feb 2020

Bokslutskommuniké 2019

February 2020

may 2020

Delårsrapport Q1 2020

May 2020

may 2020

Årsstämma 2020

May 2020