Investor Relations

LifeAssays - Kompletterande info gällande handel i TO7

2019-04-08 - only in Swedish

Sista dag att avveckla affärer i TO7 är den 18 april 2019 vilket innebär att sista dag för handel med T07 blir den 16 april. 

Detta är således en korrigering av tidigare kommunicerad information gällande handel i T07.

Sista dag för teckning via Aqurat Fondkomission AB är alltjämt den 22 april.

   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Financial calendar

04feb
04 feb

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-04

03may
03 may

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-03

23may
23 may

Årsstämma 2019

2019-05-23