Investor Relations

Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 OKTOBER 2018

2018-10-31 - only in Swedish

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under oktober månad, i samband Unitemissionen, ökat med 334 305 st. 

Vid utgången av oktober månad 2018 uppgår det antalet B-aktier och röster till 9 223 759 st och bolagets aktiekapital till 21 578 986,64 kr.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Financial calendar

04feb
04 feb

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-04

03may
03 may

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-03

23may
23 may

Årsstämma 2019

2019-05-23