News & Events

Abreos Biosciences och LifeAssays® AB bildar ett gemensamt ägt bolag ”NewCo” och ingår tillhörande licensavtal. Siktet är inställt på intäkter redan under Q1 2020

2019-11-27 - only in Swedish

Abreos Biosciences (”Abreos”) och LifeAssays har bildat det gemensamt ägda bolaget i linje med det Letter of Intent som ingicks och offentliggjordes den 26 juli 2019 (https://www.lifeassays.com/news-events/genombrott-fandouml-r-lifeassays-teknik-joint-venture-med-amerikanska-biotec-bolaget-abreos-biosciences-2019-07-26). LifeAssays helägda dotterbolag Magnasense Technologies Oy (”Magnasense”), Abreos och “NewCo” har även ingått ett licensavtal som bl.a. innebär att “NewCo”, under vissa förutsättningar, kan utveckla och sälja nya produkter och tjänster baserade på den licensierade teknologin.

Om “NewCo”

Det gemensamt ägda bolaget är ett svenskt aktiebolag och kommer att finansieras separat, där en möjlig väg är notering. LifeAssays och Abreos har ingått ett aktieägaravtal som reglerar styrningen och ägandet av “NewCo”.

Licensavtal

Licensavtalet innebär att “NewCo” får en exklusiv licens att nyttja bl.a. patent, applikationer och teknisk know-how från Magnasense and Abreos som i sin tur har rätt att, baserat på den licensierade teknologin, utveckla och sälja nya produkter och tjänster. Med start från och med 2022 ska “NewCo” erlägga en royalty till LifeAssays respektive Abreos om vardera 4 procent av “NewCo”s årliga intäkter från produkter och tjänster baserade på den licensierade teknologin.

Magnasense och Abreos ska enligt licensavtalet ingå utvecklingsavtal (”Utvecklingsavtalen”) med “NewCo” rörande villkoren för överföring av relevant know how från Magnasense och Abreos till “NewCo”. Magnasense och Abreos ska erhålla ersättning för sådan överförd know how.  Licensavtalet börjar gälla när “NewCo” (i) har erhållit investeringar minst motsvarande USD 250 000 samt (ii) Utvecklingsavtalen är ingångna.

Utveckling av “NewCo”s produkter och tjänster

Baserat på Abreos och LifeAssays unika patenterade teknologier ska det nya bolaget ta fram tester för att övervaka och optimera behandlingen med s.k. biologiska läkemedel. Marknaden för biologiska läkemedel är stadd i snabb tillväxt och “NewCo” kommer att erbjuda verktyg att korrekt följa upp och ställa in behandlingen för högre effektivitet till lägre kostnader och framför allt mindre risk för svåra biverkningar. Fokusområden är MS, cancer och autoimmuna sjukdomar.

”Ännu ett steg är taget i LifeAssays strategi med fokus på humandiagnostik. Vårt system MagniaReader kommer att bli en viktig del i “NewCo”s satsning på diagnostik även utanför det centrala laboratoriet. Det arbete som vi redan gjort med optimering av Herceptin behandling för bröstcancerpatienter kommer nu att kunna fortsätta till produkt under 2020. Redan från dag ett kommer vi dock att kunna arbeta mot kunder i USA där Abreos är redo med MONATor för optimering av behandlingen av de patienter med MS som behandlas med Tysabri”, säger Anders Ingvarsson, VD på LifeAssays® AB.

”Bildandet av “NewCo” betyder att vi nu kan arbeta vidare med den portfölj av produkter vi har identifierat som viktiga i behandling med biologiska läkemedel och där den första är applicerbar inom MS. I vår produktportfölj finns redan ytterligare 8 validerade kandidater till tester inom Autoimmuna sjukdomar och onkologi. Möjligheten för “NewCo” att först erbjuda tester för det centrala laboratoriet, främst då i USA, och samtidigt ha teknologi för att ta testerna vidare till en bredare marknad med MagniaReader kommer att göra “NewCo” unikt”, säger Bradley Messmer, VD och huvudägare i Abreos Biosciences.

Det gemensamma bolaget har redan produkter framme som kommer att lanseras under Q1 2020 på den amerikanska marknaden. Planen är att under de närmaste 2-5 åren lansera en handfull tester och på samma gång gå från analys på centrallab till sjukhus för att slutligen kunna erbjuda patienten att testa sig själv i hemmet. Anledningen till den korta tiden till en mängd lanseringar är att bolagets olika tekniker är en perfekt matchning.

”Ett bevis på att LifeAssays teknik är i framkant och en fantastisk möjlighet att snabbt nå ut till en global marknad. Bolagen har varit öppna för att det gemensamma bolaget ska få en så bra start med stor stöttning som är möjlig. Jag personligen ser detta som genombrottet för LifeAssays”, säger Anders Ingvarsson, VD på LifeAssays® AB.

LifeAssays och Abreos kommer att under en snar framtid att återkomma i mer detalj med de planer som ligger för bolagen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Om Abreos Biosciences

Abreos Biosciences är ett San Diego-baserat bolag som med sin patenterade Veritope teknologi kan effektivisera utvecklingen av läkemedel och optimera monitoreringen av behandling med s.k. biologiska läkemedel. Abreos Biosciences fokus ligger inom onkologi, neurologiska och autoimmuna sjukdomar. För mer detaljer se www.abreos.com
 

 

Related Documents: LifeAssays & Abreos Biosciences
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.