News & Events

Abreos får bidrag på 850 000 USD för att monitorera Crohns sjukdom

2020-02-25 - only in Swedish

Abreos Biosciences har tilldelats finansiering för fas två av projektet "Personalised precision dosing of anti-TNF biologic therapies” av bland andra National Institute of Health's (NIH). 

Abreos Biosciences har tilldelats finansiering för fas två av projektet "Personalised precision dosing of anti-TNF biologic therapies” av bland andra National Institute of Health's (NIH). Detta ”Fast Track-award” är andra delen i ett projekt med fokus på behandling av kroniska inflammationssjukdomar. Finansieringen gör det möjligt för företaget att fortsätta utvecklingen av en utrustning för att mäta infliximab läkemedel hos patienter som behandlas för Crohns sjukdom. Personlig dosering ger möjlighet till bättre resultat och minskade behandlingskostnader. Företaget förutspår att produktutvecklingen kommer att slutföras senare i år och att kliniska valideringsstudier som leder till CE- och FDA-godkännande kommer att följas kort därefter.

”Denna utmärkelsen tillåter oss att fortsätta detta spännande och viktiga projekt. I kombination med vårt nya joint venture, Aegirbio, och MagniaReader-plattformen som det ger, har vi nu en tydlig vetenskaplig och kommersiell väg för att föra dessa verktyg till de patienter som behöver dem,” säger Abreos Biosciences VD, Dr. Bradley Messmer. 

”Ytterligare ett mycket kraftfullt bevis och stöd för den ide som ligger bakom bildandet av Aegirbio. Marknaden för Remicade/Infliximade beräknas till över $150 miljoner per år, en marknad som kommer att adresseras med MagniaReader tester från Aegirbio," Säger Anders Ingvarsson, tillförordnad VD i Aegirbio. 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents:
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.