News & Events

Accelerated Equine Health lägger sin första order på instrument och reagens

2018-10-18 - only in Swedish

IDEON, Lund ? Accelerated Equine Health, AEH, har lagt sin första order på Instrument och reagens för att diagnosticera inflammation hos häst, eSAA. Ordervärdet är c:a 95 000 Kr.

“AEH tränades på vårt testsystem MagniaReader och inflammationsmarkören SAA under första veckan av oktober. Den order som nu lagts på system, skall till kund för att inleda AEHs formella lansering i USA, av vår produkt ämnad mot hästmarknaden. Tillsammans med vår person i USA kommer AEH nu att besöka och installera system hos de kunder som efterfrågat vår MagniaReader. Bolagen kommer dessutom att ställa ut tillsammans på American Association. of Equine Practitioners, AAEP, i San Fransisco i början av december" säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays® AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 469 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.