News & Events

AegirBio AB ett monitoreringsbolag - LifeAssays och Abreos Biosciences gemensamma bolag är namngett till AegirBio AB

2019-12-10 - only in Swedish

Bolaget kommer att ta fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är den del av läkemedelsmarknaden som växer snabbast. Dagens omsättning på 237 miljarder $ väntas växa till 389 miljarder $ till år 2024. Biologiska läkemedel är väldigt effektiva men mängden läkemedel som varje individ behöver varierar kraftigt. Det är därför viktigt att kunna följa patientens andel aktivt läkemedel i blodet för att varje patient skall få optimal effekt med minimala biverkningar och detta till en rimlig kostnad för vårdgivaren. AegirBio kan med unik precision göra detta för en rad olika mediciner. Produkten som bolaget säljer kommer att kunna användas både i centrala laboratoriet, på vårdenheter samt till slut hemma hos patienten. Potentialen hos AegirBio är stor och bedömningen är att bolaget vänder sig till en miljardmarknad.

AegirBio har idag en test för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri, färdig för kommersialisering. Totalt finns det idag c:a 14 000 patienter som genomgår denna behandling enbart i USA. Testen är baserad på Abreos Veritope-teknologi och bolaget uppskattar den totala marknaden till 45 miljoner $ i USA och Europa, där vi förväntar oss att ta en signifikant del av denna. Bolaget räknar med att försäljningen kommer igång under det första kvartalet nästa år.

Utöver Tysabri finns ytterligare åtta st Veritope-molekyler validerade inom onkologi och autoimmunitet. Tre av de här är redan i en initial kommersialiseringsfas; behandling med Herceptin (bröstcancer), Remicade (reumatioid artit) och Rituxan (lymfom, leukemi), läkemedel som idag används för att behandla c:a 200 000 patienter i USA och 180 000 patienter i Europa.

Den sammanlagda marknadspotentialen, för tester som kan monitorera behandling med de första åtta läkemedlen, där AegirBio nu har tillgång till validerade Veritoper från Abreos är över $ 600 miljoner.

”AegirBio kommer att arbeta på en marknad som redan idag är imponerande stor och dessutom växer snabbt. Vi lade om strategin i våras och fokuserade på att ta vår teknologi och våra instrumentplattformar till den humana diagnostikmarknaden. En av anledningarna var det lyckade samarbetet med Abreos runt en Herceptin test på MagniaReader. Att vi på den korta tiden nu kan meddela att vi sjösatt ett bolag som med unik teknologi kan erbjuda läkare, patienter och vårdgivare verktyg som medför en bättre behandling av svårt sjuka patienter. Jag hoppas att våra ägare precis som vi ser hur stor potential och värde som bolaget har”, säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 527 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.