News & Events

Ökat antal aktier och röster i LifeAssays

2018-07-31 - only in Swedish

Antalet aktier och röster i LifeAssays AB (publ) har ökat till följd av företrädesemissionen av units som bolagsstämman beslutade om den 4 maj 2018.

Genom emissionen ökade antalet aktier och röster i bolaget med 6 349 610 (varav samtliga aktier är av serie B). Den sista handelsdagen i juli 2018 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 889 454 (varav samtliga aktier är av serie B).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 457 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.