News & Events

Bolagsstämma (andra kontrollstämman) i LifeAssays AB (publ) beslutar om fortsatt drift av bolagets verksamhet

2018-10-04 - only in Swedish

Efter att styrelsen för LifeAssays upprättat kontrollbalansräkning som utvisat att bolagets eget kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet kallade styrelsen, enligt vad aktiebolagslagen föreskriver, till extra bolagsstämma för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Vid sådan extra bolagsstämma tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

      

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 439 News

Upcoming events

27sep

Dyrlægernes Årsmøde 2018

Plats: NYBORG STRAND Hotel og Konferencecenter Danmark

meet our Danish partner: Lifetest

27-30 September 2018

Click for more info

08nov

New York Veterinary conference

New York Vet

November 8-9

Stand 480

Javits Center, New York City

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.