News & Events

Bolagsstämma (andra kontrollstämman) i LifeAssays AB (publ) beslutar om fortsatt drift av bolagets verksamhet

2019-10-14 - only in Swedish

Efter att styrelsen för LifeAssays upprättat kontrollbalansräkning som utvisat att bolagets eget kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet kallade styrelsen, enligt vad aktiebolagslagen föreskriver, till extra bolagsstämma för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Vid sådan extra bolagsstämma tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

      

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 495 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.