News & Events

Distributörsavtal tecknat med ClienTrax, öppnar för expansion via ytterligare säljkanaler i USA

2018-10-02 - only in Swedish

IDEON, Lund ? ClienTrax och LifeAssays® har under våren arbetat på den amerikanska marknaden under ett s.k. Letter of Intent, LoI.  Bolagen har tillsammans etablerat ett system för säker transport av produkter till USA och vidare till underdistributörer och slutkunder. ClienTrax har genomfört utvärderingar och etablerat LifeAssays® hund CRP på kedjor med nära 200 kliniker, kliniker som köpt, och nu upprepar köp, av våra tester. Bolagen har därför kommit överens om att omvandla existerande LoI till ett formellt Distributörsavtal.

“Vi tar nu nästa steg i samarbetet med ClienTrax. Genom att teckna detta avtal kommer ClienTrax, förutom att arbeta på sin kundbas med mer än 1400 kunder, att hjälpa LifeAssays® etablera ytterligare säljkanaler i USA. ClienTrax kommer att kunna agera som centralt lager för våra produkter i USA samt ge sälj- och tekniskt stöd åt dessa. Arbetet med att etableera ytterligare säljkanaler har inletts och vi ser fram emot resultat under detta år” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays® AB

     

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 469 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.