News & Events

Emission till StGrand Asset management avbruten

2017-09-06 - only in Swedish

Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att den riktade emissionen som tecknades av StGrand Asset management i mars och som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 9 mars inte kommer att genomföras men att arbetet med det gemensamt ägda bolaget i Kina fortsätter enligt plan. Emissionen hade ökat antal aktier i Bolaget med 165 634 323 och tillfört 6 459 739 Kr i likvida medel.

StGrand och LifeAssays® AB arbetar tillsammans med att bygga ett bolag i Kina för att bättre ta tillvaro de affärsmöjligheter vi båda ser inom veterinärmedicin, men även för att utveckla marknaden inom humanmedicin för vår unika kvantitative engångstest, på den snabbt växande kinesiska marknaden. Det är beklagligt att händelser utom deras kontroll hindrar StGrand att fullfölja sin investering i LifeAssays® AB men samtidigt glädjande att de så starkt tror på vårt gemensamma bolag i Kina”, säger Anders Norling, styrelsens ordförande i LifeAssays® AB

Thank you for good discussion in China. Unfortunately we cannot carry through the investment in LifeAssays AB as planed due to capital outflow restrain policy. We have done all we can in recent months in trying to transfer funds aboard but we did not succeed. We need therefore to abort the part of the agreement regarding investment in LifeAssays AB. However we still believe that LifeAssays projects will have great potential in China. The Joint Venture in China will continue as planned”, säger Li Yugou, CEO i Beijing StGrand Asset Management 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 423 News

Upcoming events

27sep

Dyrlægernes Årsmøde 2018

Plats: NYBORG STRAND Hotel og Konferencecenter Danmark

meet our Danish partner: Lifetest

27-30 September 2018

Click for more info

08nov

New York Veterinary conference

New York Vet

November 8-9

Stand 480

Javits Center, New York City

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.