News & Events

Investerarpresentationer av Aegirbio inför notering på Spotlight senare i vår

2020-03-13 - only in Swedish

Biologiska läkemedel kräver individuell dosering. Idag feldoseras c:a 55% med i vissa fall svåra biverkningar som möjlig följd. Aegirbio berättar om sin lösning på detta.

LifeAssays (Lund) och Abreos Biosciences (San Fransisco) kommer att delta i två presentationer för investerare under mars. Bradley Messmer VD i Abreos Biosciences och Anders Ingvarsson VD i LifeAssays kommer att presentera tanken bakom och framtiden för bolagens gemensamma satsning på precis dosering av biologiska läkemedel. 

Biologiska läkemedel är den snabbast växande sektorn inom läkemedelsindustrin. Aegirbio kommer att adressera en marknad värd över 600 miljoner USD med sina produkter för att säkra bättre livskvalitet och färre svåra biverkningar för patienter som behandlas med biologiska läkemedel, detta till korrekt kostnad för sjukvården, genom individuell uppföljning av dosering.

 

Aegirbio kommer att presentera sin verksamhet inför noteringen på Spotlight markets på följande ställen.

Första presentationen blir på Operaterassen i Stockholm i samband Aktiespararnas Aktiedag måndag den 16 mars.

 

Tid: 08.00 – 21.00, Aegirbio presenterar kl. 10.15

Plats: Operaterassen, Karl den XII torg

Länk till mer information: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-16-mars

 

För er som inte kan närvara personligen kommer Aktiedagen att sändas live. Se http://www.aktiespararna.se/tv/live

 

Den andra presentationen blir på BioStock Live i Stockholm den 19 mars.

 

Tid: 10.00 – 13-00, Aegirbio presenterar kl. 12.00

Plats: AB Nyhetsbyrån Direkt, Kungsgatan 33, 2:a våningen

Länk till mer information: https://www.eventbrite.com/e/biostock-live-sthlm-march-19-biljetter-98590574061

 

För er som inte kan närvara kommer eventet att sändas live. Se; https://www.eventbrite.com/e/biostock-live-sthlm-march-19-biljetter-98590574061

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.