News & Events

LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma (andra Kontrollstämman) med förslag om fortsatt drift av verksamheten

2018-09-07 - only in Swedish

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 4 oktober 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Styrelsen har per den 31 juli 2018 låtit upprätta en ny kontrollbalansräkning och kommer att låta bolagets revisor granska den. Kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och således är helt återställt. Styrelsen föreslår därför i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av bolaget. Styrelsen är trots det primära förslaget om fortsatt drift av bolaget skyldig att lägga fram förslag om likvidation. Under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare, föreslår styrelsen därför i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

För närmare detaljer vänligen se kallelsen som bifogas i sin helhet.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 440 News

Upcoming events

08nov

New York Veterinary conference

New York Vet

November 8-9

Stand 480

Javits Center, New York City

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.