News & Events

LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma (andra Kontrollstämman) med förslag om fortsatt drift av verksamheten

2019-09-17 - only in Swedish

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma måndagen den 14 oktober 2019 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Styrelsen har per den 31 augusti 2019 låtit upprätta en ny kontrollbalansräkning och kommer att låta bolagets revisor granska den. Kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och således är helt återställt. Styrelsen föreslår därför i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av bolaget. Styrelsen är trots det primära förslaget om fortsatt drift av bolaget skyldig att lägga fram förslag om likvidation. Under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare, föreslår styrelsen därför i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

För närmare detaljer vänligen se kallelsen som bifogas i sin helhet.

        

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 486 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.