News & Events

LifeAssays - delårsrapport (Q2) 2019

2019-08-23 - only in Swedish

Nettoomsättningen i koncernen uppgick under kvartalet till 1 049 tkr vilket var 22% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 31% lägre än det närmast föregående kvartalet.    

Bästa aktieägare,

Tack för förtroendet! Det är med stor glädje att vi konstaterar att vi har övertecknat emissionen med 170%. Detta kommer vi på bästa sätt ta med oss förvalta.

Vi har lagt årets andra kvartal bakom oss med starten av ett program för omorganisation, kostnadsbesparingar och ett fokus på med ett driv mot, att placera vår teknologi på den humanmedicinska marknaden. Starten i satsningen är vår MagniaReader och projektet inom cancervård med Abreos, där vi gör komplicerat testande möjligt på vårdcentraler. Slutmålet är att kunna lansera testerna vi utvecklar med Abreos på vår engångs plattform QDA där avancerade tester kan göras även i hemmet. Här kan vi göra stor skillnad i kvalificerad vård och det är inte långt fram i tiden.

Under det andra kvartalet tog styrelsen beslut att genomföra en nyemission vilket bl.a. gjorde det möjligt att säkra finansiering av vår produktion. Resultatet av det såg ni i leveransen av SAA för häst till AEH i juli, en signifikant order som skall följas av fler under detta år.

Försäljningen av veterinärdelen, en viktig del i finansieringen av bolagets framtida verksamhet, fortskrider och nämnda emission ger oss tid att genomföra den under ordnade former.

LifeAssays verksamhet inom veterinärdiagnostik kommer att förstärkas både i Norden och internationellt i och med att den ingår i en större och välfinansierad satsning utanför dagens Bolag. Då är det självklart mycket bra för värderingen av veterinärverksamheten att vi kan visa framgång i USA.

Under det andra kvartalet tog styrelsen beslutet att bredda sökprocessen under professionell ledning för att identifiera rätt köpare.

Abreos och vårt samarbete kring en test för Her2 positiva bröstcancerpatienter utvecklades under det andra kvartalet till en diskussion om ett närmare samarbete. Ett ”Letter of Intent (LoI)” tecknades i slutet av juli. Avsikten är att bilda ett gemensamt bolag där diagnostiska tillämpningar av Abreos teknologi skall utvecklas och säljas. Bolagen har under kvartalet gemensamt sökt pengar i USA för att kommersialisera den test för uppföljning av behandling av Her2 positiva bröstcancerpatienter som vi arbetar med i ett gemensamt projekt. Svar inväntas inom kort. Idag har Abreos dessutom en laboratorietest för MS patienter som behandlas med Tysabri. Avsikten är att det gemensamt ägda bolaget skall ta ansvar för även denna produkt och Abreos bli säljkanalen i USA. Det gemensamt ägda bolaget skall finansieras separat där vi inte utesluter en notering i närtid.

Bolaget beslutade, som nämnts om en nyemission under det andra kvartalet, en emission som nyligen avslutades och övertecknades med drygt 70%. Jag ser detta som ett kvitto från er gamla såväl som nya aktieägare i LifeAssays att den strategiska riktning Bolaget nu tar med satsningen inom humandiagnostik, har fått ert godkännande. Det skall bli väldigt spännande att framöver få rapportera från diskussionerna med Abreos om vårt gemensamma bolag, att följa utvecklingen av vår QDA plattform med applikationer inom de projekt vi gör i det bolaget och att veterinärdelen i vårt Bolag fått den hemvist den förtjänar genom att den säljs till en seriöst satsande partner.

Lund den 23 augusti 2019

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 497 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.