News & Events

LifeAssays och Abreos Biosciences joint venture Aegirbio AB har genomfört en Pre-IPO och tagit in 4,5 msek

2020-01-17 - only in Swedish

LifeAssays och Abreos Biosciences joint venture Aegirbio AB har tillförts 4 500 000 i en första finansieringsrunda. Kapitaliseringen baserades på ett värde på bolaget om 70 miljoner kronor ”pre money”. Bolagets ambition att ta in pengar nu är för att snabbt komma igång med försäljning i USA. Detta ligger i linje med den plan som ligger för bolaget och har alltså genomförts med gott resultat.

Aegirbios test för uppföljning av behandling med Tysabri, ett läkemedel för behandling av patienter med Multiple Sclerosis MS, kommer nu att sättas upp i USA. Bolagets organisation i USA ges resurser att starta försäljningsarbetet, i första hand genom att säkra att provflödet från de kliniker som redan anmält intresse startas. Bolagets arbete med att föra över den testen till MagniaReader kan påbörjas lika väl som arbetet med testen för uppföljning av behandling av bröstcancer med herceptin på MagniaReader. 

I USA finns det 14 000 patienter som behandlas med Tysabri och med en laboratorietest plus en test på MagniaReader uppskattas värdet på marknaden vara ca 700 miljoner kroner.

”Vi ser fram emot att kunna erbjuda kliniker och patienter ett starkt verktyg för att följa upp de patienter som behandlas med Tysabri. Redan genomförda utvärderingar tillsammans med Dr Foley från Rocky Mountain Multiple Sclerosis Clinic har visat att vår test kan hjälpa kliniker att förstå variationen i läkemedelsnivåer mellan patienter och därigenom ge viktig information till hjälp för behandlande läkare att optimera behandlingen,” säger Dr Bradley Messmer, VD i Abreos Biosciences och FoU chef i Aegirbio

”Med resurserna ifrån denna pre-IPO tar vi nu sats mot noteringen på Spotlight Markets under årets första hälft. Teamet i USA kan fokusera på den logistik som krävs för att få upp Tysabritestens provvolymer och naturligtvis arbetet med att rekrytera nya kunder. I Europa blir vårt fokus att ta fram de första testerna på MagniaReader plattformen,” säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays AB och tf VD i Aegirbio

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med denna Pre-IPO och gör även det för den noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.