News & Events

LifeAssays: Positivt trendbrott i försäljningen.

2019-07-10 - only in Swedish

IDEON, Lund ? LifeAssays USA distributör för häst tester Accelerated Equine Health (AEH) har idag lagt en order värd c:a 340 000 Kr. Ordern är i huvudsak på tester till existerande instrument.

“Detta är ett klart trendbrott i antalet tester som AEH beställer. Vi har tidigare levererat tester i 100 tal till dem men denna gång är ordern på närmare 2000 tester! AEH arbetar nu med att utöka basen av instrument på den amerikanska marknaden så vi ser fram emot att kunna nå de prognostiserade ackumulerade ordervärdet på 300 000 USD under vårt första år ”, säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 486 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.