News & Events

LifeAssays® samarbetspartner Abreos och FDA i samarbete för att utveckla metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod.

2020-01-29 - only in Swedish

Abreeos har tidigare meddelat (se länk https://medtechinnovator.org/abreos-biosciences-announces-research-collaboration-with-fda-cder/) ett forskningssamarbete med FDA för att mäta läkemedelskoncentrationer i blod baserat på Veritope™ teknologin. Det är Veritope™ teknologin som samarbetet i Aegirbio är baserat på och som Bolaget skall kommersialisera.

FDAs ”Center for Drug Evaluation and Research (CDER)” har inlett ett forskningssamarbete med Abreos Biosciences för att utveckla metoder att mäta biologiska läkemedels koncentration i blod med hög känslighet och specificitet. Abreos plattform Veritope™ har fördelen att snabbt kunna ta fram reagens som kan anpassas till olika analysplattformer, inkluderande kliniska prövningar.

Målet med FDA CDER och Abreos gemensamma utvecklingsarbete är att utvärdera nya metoder för att mäta biologiska komponenter där FDA speciellt intresserar sig för metoder som kan utvecklas och valideras snabbt för regulatoriska ändamål. FDA har också identifierat ett behov i studier för att karaktärisera läkemedels kinetik och effekt. Att kunna bestämma koncentrationen av biologiska läkemedel kan resultera i säkrare och mer effektivt användande av läkemedel i humanmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents:
Related Links: Cision

Press release / News

2020-05-26 - only in Swedish

LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Koncernen • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 518) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 1 481 (-4 568) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,02 (-0,39) kr. Moderbolaget • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2020 uppgick till 2 121 (1 185) KSEK • Resultat efter skatt uppgick till – 2 148 (- 3 554) KSEK. • Resultat per aktie blev – 0,03 (- 0,39) kr. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i blod. Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns sjukdom. Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19 projekt för investerare

More News
Loading ...
10 / 514 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.