News & Events

LIFEASSAYS: Samarbetsprojektet mellan Abreos Biosciences och LifeAssays för test av Herceptin har passerat den första milstolpen

2019-01-29 - only in Swedish

IDEON, Lund ? Abreos Biosciences har givit LifeAssays grönt ljus att ta nästa steg i projektet med att överföra deras test för Herceptin, en viktig markör I behandling av bröstcancer, till  Magnasense Technologies plattform MagniaReader. Den första milstolpen, att teamet på Magnasense Technologies har utvecklat en s.k. ”feasibility model”, har visat goda resultat i ett modellsystem. Båda företagen kommer nu att arbeta tillsammans med att optimera testen med kliniska prover och färdigställa produkten.

“LifeAssays ser detta som ett mycket viktigt steg för vår plattform och den teknologi vi använder i MagniaReader likaväl som den unika Quantitative Disposable Analyte (QDA) plattformen. Att framgångsrikt kunna överföra Abreos Biosciences test för Herceptin till MagniaReader plattformen kommer att ge läkare möjligheten att testa för denna kliniskt så viktiga markör, när beslut skall tas vilken behandling som skall användas samt för uppföljning av densamma i omedelbar anslutning till patienten, i stället för att skicka prover till laboratoriet. Detta är ett viktigt steg för vår MagniaReader plattform och öppnar vägen för vår kommande plattform för engångstestger QDA, i ett kommersiellt mycket intressant marknadssegment,” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays AB

”Vi är glada att samarbeta med LifeAssays för att överföra vårt test för att övervaka doseringen av läkemedlet Herceptin till Magnareader-plattformen. Kombinationen av våra teknologier kommer påskynda vårt arbete mot målet att förse läkare som hjälper kvinnor att kämpa mot bröstcancer viktig information om läkemedelsnivå”,, säger Bradley Messmer, CEO Abreos Biosciences.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 480 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.