News & Events

LIFEASSAYS: Utvärdering gör att kedja med c:a 150 kliniker i USA implementerar LifeAssays® hund CRP i verksamheten

2018-08-31 - only in Swedish

IDEON, Lund ? Pathway Partners Vet Alliance har utvärderat LifeAssays® hund CRP för uppföljning efter operation. Utvärderingen skall publiceras och de första tre klinikerna startar rutinanvändandet i oktober.

“Pathway har utvärderat vår test för uppföljning efter operation och konfirmerat CRPs användbarhet som markör för ett lyckat ingrepp. Vi kommer att genomföra träning och installation hos tre utvalda kliniker under andra halvan av september för att de skall kunna starta rutinanvända från 1:a oktober. Emligt de ansvariga för utvärderingen kommer de att publicera utvärderingens utfall vilket naturligtvis ger ytterligare uppmärksamhet åt CRP och vår test” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays® AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 440 News

Upcoming events

08nov

New York Veterinary conference

New York Vet

November 8-9

Stand 480

Javits Center, New York City

Click for more info

01dec

AAEP conference

American Association of Equine Practitioners Annual Meeting

December 1, 2018 - December 5, 2018

San Francisco, CA, US

Click for more info

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.