News & Events

Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 maj 2019

2019-05-31 - only in Swedish

Antalet B-aktier och antalet röster i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband inlösen av teckningsoptioner (TO7), ökat med 85 880 st.

Vid utgången av maj månad 2019 uppgår det antalet B-aktier och röster till 9 309 639 st och bolagets aktiekapital till 21 779 902,92 kr.

   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 484 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.