News & Events

Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 30 SEPTEMBER 2019

2019-09-30 - only in Swedish

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under september månad, i samband Företrädesemissionen, ökat med 55 857 834 st. 

Aktiekapitalet har minskats med 21 221 324,58 kr för förlusttäckning. I samband med Företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 3 351 470,04 kr.  

Vid utgången av september månad 2019 uppgår antalet B-aktier till 65 167 473 st och bolagets aktiekapital till 3 910 048,38 kr.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 490 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.