News & Events

Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att Q3 rapporten 2019 kommer senareläggas.

2019-11-07 - only in Swedish

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019, tidigare planerad att offentliggöras den 8 november, kommer istället att offentliggöras den 29 november.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision

Press release / News

More News
Loading ...
10 / 495 News

Upcoming events

 

You want to know more about LifeAssays! Please contact us, we will be more than happy to help you.