Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ)
Teckningstid 17 juli – 31 juli 2019

Erbjudandet i korthet

För fullständig villkor och anvisningar, ladda ner prospektet.

För varje befintlig B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 juli 2019 erhålls sex (6) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.
Emissionskurs
0,45 SEK per aktie av serie B. Courtage utgår ej
Emissionsbelopp
ca 25,1 MSEK vid full teckning
Teckningsförbindelser / Garantier
ca 80 procent av Företrädesemissionen
Antal nyemitterade aktier
55 857 834 stycken vid full teckning
Avstämningsdag
15 juli 2019
Teckningstid
17 juli – 31 juli 2019
Handel med teckningsrätter
17 juli – 29 juli 2019
Handel med BTA
17 juli till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket
Likviddag vid teckning utan företräde
Enligt anvisningar på avräkningsnota
ISIN-kod för B-aktie
SE0011205459
Kortnamn
LIFE B
Handelsplats
NGM Equity
ISIN-kod för TR B
SE0012854263
ISIN-kod för BTA B
SE0012854271
Du som har dina aktier registrerade på en depå och har fått dina teckningsrätter registrerade i depån, ska anmäla om teckning hos din förvaltare.

VD har ordet

"Välkommen att teckna aktier i LifeAssays AB"

VD har ordet

En ny och fokuserad strategi för ett lönsamt LifeAssays LifeAssays tar nya tag med fokuserad strategi som skall ta oss till ett lönsamt bolag med produkter och teknologier för den snabbt växande patientnära diagnostiken (POC) men framför allt hemtestande eller ”Point of Need” (PON) inom human medicin.

Bolagets teknolog för hemtestande, den kvantitativa engångstesten med integrerad provbehandlingsdel, visar hög kvalitet och god överensstämmelse med referensmetoder i analysresultat både med och utan den speciella provbehandlingsenheten.

Vi vårdar och utvecklar värdet i vår veterinärdel Vår position i Norden är stabil för vår VetReader, Bolagets "Första generations" analysplattform. Lanseringen av vår partner Woodley ́s breda portfölj av produkter för veterinärklinkens laboratorium gör oss nu ännu attraktivare som leverantör i Norden. I USA har vi hårdsatsat på snabbsänka för häst (SAA) på vår ”Andra generations” analysplattform MagniaReader Vet, och ser nu att resultatet kommer med stora steg. Vår distributör har prognostiserat inköp för 300 000 USD under de första 12 månaderna. Deras order har gått från några hundra test till nu senast närmare 2000 tester och förväntas öka. Som meddelats planerar styrelsen att avyttra veterinärdelen som en del i bolagets nya strategi. En stabil och växande veterinärverksamhet skall vid försäljning ge LifeAssays erforderliga resurser att ta projektet med engångstesten till säljbar produkt.

Första stegen in på den snabbt växande marknaden för biologiska läkemedel inom cancervård. Tänk er att kunna följa upp sin cancerbehandling direkt vid läkarbesöket, oavsett om det är på det stora sjukhuset eller hos din lokala vårdcentral, och inte behöva lämna prover veckan innan och sedan ta sig till sjukhuset för att förhoppningsvis få höra att man inte behöver göra några förändringar. Vi gör verklighet av detta i det projekt vi driver tillsamman med Abreos Biosciences. Vår MagniaReader levererar resultat av samma kvalitet som Abreos egen test som görs på det centrala laboratoriet och vi har tillsammans sökt finansiering i USA för att ta detta till en kommersiell produkt.

Här öppnar vi dörren till den dela av läkemedelsmarknaden som växer allra snabbast, de s.k. biologiska läkemedlen, värderade till 389 miljarder dollar 2024. Behandlingarna är oftast väldigt dyra och doseringen svår. Att förenkla uppföljningen genom att vår test på MagniaReader kan placeras där man besöker sin doktor, kommer att hjälpa patienter att få rätt och effektivare behandling med mindre biverkningar samtidigt som vårdgivaren minskar kostnaderna när överdosering går ner.

Framstegen i arbetet med den kvantitativa engångstesten Projektet med vår "Tredje generations" analysplattform, den kvantitativa engångstesten (QDA), går framåt. Den viktiga delen med integrerad provbehandling som skall göra teststickan enkel att använda och ge säkra resultat är nu patentsökt. De tester vi gjort visar att kvalitén i resultaten är mycket hög och att det därför kommer att bli möjligt att följa en behandling även i hemmiljö med vår teknologi.

Vi har nått reella framgångar i samarbetsprojektet med Abreos Biosciences och de resultat vi ser i projektet med den kvantitative engångstesten öppnar dörren till den humanmedicinska marknaden med en enorm kommersiell potential. Kombinationen av produkter på Generation två MagniaReader som kan ge intäkter i närtid och den lovande Tredje Generationen QDA gör att LifeAssays® är väl rustat för denna omsvängning i strategi från veterinärdiagnostik till human-medicinska applikationer.

Emissionen skall nu ge oss ro att genomföra den annonserade försäljningen av veterinärdelen och anpassa organisationen till den nya strategin.

Lund 5 juli, 2019

Anders Ingvarsson,
VD i LifeAssays AB (publ)

Dokument

Informations-
broschyr
PDF

Anmälningssedel
PDF

Anmälningssedel
(utan stöd av teckningsrätter), signering med bank-id
DIGITAL

Artiklar

- Intervju med LifeAssays vd Anders Ingvarsson på BioStock
- Aktieanalys på LifeAssays
- DI.se: Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklar en teknologi vilken möjliggör träffsäkra tester hemifrån
- Analyst Group: Emission LifeAssays

Kontakt

LifeAssays mission är att hjälpa människor och deras husdjur att leva ett längre och friskare liv genom att erbjuda innovativa metoder för att tidigt upptäcka och förebygga sjukdomar. Vår testmetod ger djurägare och veterinär en extra grad av trygghet och till skillnad från andra tester på marknaden tillåts inget utrymme för gissningar när testresultatet läses av.

Bolaget
LifeAssays AB (publ)
Sölvegatan 43 A, SE-223 70 Lund, Sweden
Telefon: +46 46 286 54 00
Email: info@lifeassays.com

Finansiell rådgivare
Eminova Partners AB
Telefon: +46 8 684 211 20
Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB
Telefon: +46 8 684 211 00